Решения на Общинския съвет от 28 януари 2021 година

Решения на Общински съвет

Решение 01 /Приложение/

Решение 02 /Приложение/

Решение 03 /Приложение/

Решение 04

Решение 05

Решение 06 /Приложение/

Решение 07

Решение 08 /Приложение/

Решение 09

Решение 10

Решение 11

Решение 12

Решение 13

Решение 14

Решение 15