Ударно ремонтират пътищата в Чернооченско

Новини

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман инспектира започналото полагане на нова асфалтова настилка по над 1,2 километровата пътна отсечка от разклона на пътя Черноочене-Дядовско-Каняк до чернооченското село Божурци. Обновяването на пътя се извършва със собствени общински средства и се изпълнява приетият капиталов списък за 2020 г.

Кметът на село Божурци Ембие Мурадова от свое име и от името на местните жители благодари на ръководството на община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти. Тя допълни, че скоро е сменен вътрешния водопровод на една от съставните махали и са изградени два резервоара. Това значително е подобрило дебита и намалило загубата по водопроводната мрежа.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман съобщи, че усилено продължава плановото извършване на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по уличната мрежа на населените места.

След огледи, направени от специалисти, срещи с кметовете на населените места и заявени нужди от местното население, са набелязани приоритетните обекти и поразените транспортни артерии след есенно-зимния сезон. През летния сезон дейностите ще продължат с полагане на асфалт, където е необходимо, по засегнатите места на общинската мрежа и улиците на селата.

Айдън Осман подчерта, че рехабилитацията на пътищата и пътната инфраструктура е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на условия за живот.

„Целим подобряване привлекателността на средата в населените места и превръщането им в приятно място за живеене на жителите“, допълни общинският кмет.

Исмет ИСМАИЛ