Ученици от Черноочене опознават родния край

Новини

Клубовете по интереси „Технологията е навсякъде”  и „Природоизследователи“ към СУ „Христо Смирненски” в Черноочене с ръководители Айше Осман и Исмигюл Наим посетиха тракийските светилища при чернооченското село Ночево.

Първото посетено място бе в местността „Пармак кая“ до махала Еминчауш. То представлява голяма скала с издълбани трапецовидни ниши, фалистичен символ и малка двуутробна пещера.

Второто посетено светилище край село Ночево е разположено на скален масив, на който са изсечени множество трапецовидни култови ниши, скални басейни, пещери, шарапани, причудливи форми наподобяващи човешки лица, животни и други. Мястото е известно най-вече като „Долината на сътворението“. Всеки, който обича мистерията на древните траки, може да я изживее като тях и днес.

Впечатление на учениците направиха добре запазените трапецовидни скални ниши, както и няколко сухи пещери. Такава е “Ташлък”. Над входа има няколко добре запазени ниши. Гледката към долината на река Величка или Улудере, както я наричат местните жители, е изключителна.

На една поляна източно от селото в два камъка са издълбани шарапани /от турски шарап – вино/. Това са 2 съоръжения, представляващи изсечени върху монолитна скала резервоари за течности с улеи между тях. Предполага се, че в древността са служели при направата на вино и използвани при различни религиозни обреди.

Съоръженията се намират на около 200 метра едно от друго, като едното е сравнително добре запазено и са се съхранили два от басейните му и улеи. Втората шарапана също е запазено и е с внушителни размери. Има кръгла форма с диаметър на кръга около 180 см. Дълбочината е 30 см, изсечена скосено към дъното.

„В днешното време на технологиите само с един клик на компютърната мишка цялата налична информация пристига в готов вид. Когато става въпрос за опознаване на родния край само това не винаги е достатъчно. По-ценно да го видиш отблизо, да го докоснеш, и да усетиш родното. А всичко това е още по-интересно и забавно в група”, казват ръководителките на клубовете Айше Осман и Исмигюл Наим.

Основната цел на двата ученически клуба е опознаване на родното място, чрез посещение на културно–историческите забележителности, дигитализирането им и натрупване на ценни знания.

Обединяващо за членовете на кръжока от 11-ти и 12-ти клас е желанието да научат нови неща за мястото, където живеят. А преподавателката им Айше Осман има амбицията да ги изведе от класните стаи и заедно да посетят различни исторически обекти, да чуят беседи и интересни факти. Планували са и разходка до тракийското светилище „Асар кая“ край Женда, водопада до село Безводно, яз. „Боровица“ и други места. Всичко това ще се събере в презентация.

Учениците подчертаха, че участието им в клуба е интересно и полезно занимание.

Исмет ИСМАИЛ