Продължават обученията на лицата от целевата група по Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене“ – Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01

На 12 февруари 2024 година в град Пловдив се проведе поредното обучение на две лица от целевата група по Проект № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от […]

Удължава се срокът на  изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Кметът на община Черноочене подписа Анекс по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на […]

Община Черноочене продължава предоставянето на „топъл обяд“ до 30 септември 2025г.

На 08.12.2023г. Община Черноочене подписа допълнително споразумение за продължаване изпълнението на Договор BG05SFPR003-1.001-0151-С02, проект „Топъл обяд в Община Черноочене”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – […]

Осми месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Осми месец успешно продължава изпълнението на дейностите  по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие […]

Продължава предоставянето на услугата „топъл обяд“ в община Черноочене

Община Черноочене продължава да изпълнява програмата „Топъл обяд“ за всички крайно нуждаещи се. Тя се реализира по проект на Оперативна програма „Програма за храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., […]

Информация

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене” В община Черноочене се проведе първата супервизия по Проекта На 25 август 2023 година, в община черноочене се проведе първата шестмесчна […]

„Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 Община Черноочене е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма […]

Успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Пети месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие […]

Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01 – „Грижа в дома”- община Черноочене

На 8 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, Проект „Грижа в дома” – община Черноочене, съфинансиран от […]

Успешно приключи въвеждащото обучение по Проекта

Успешно приключи въвеждащото обучение на кандидатите за персонал на Център за социални услуги в домашна среда по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  […]