Проведе се трета супервизия на целевата група по проекта

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене” На 18 юли 2024 година, в град Кърджали се проведе третата шестмесчна супервизия на целевата група от пет общински служители по […]

Удължава се срокът на изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Кметът на община Черноочене инж. Айджан Ахмед на 27 юни 2024 година подписа трети Анекс по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № […]

До месец септември се удължава срокът на  изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене 

Кметът на община Черноочене подписа втори Анекс по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие […]

Продължава изпълнение на дейностите по Проекта

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 – „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене” На 22 април 2024 година, госпожа Найме Шакир – социален работник по ЗЛП и ЗХУ, назначена по Договор за предоставяне […]

Обява

Проект № BG05SFPR002-2.005-0088 „Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община Черноочене“ ОБЯВА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ​В качеството си на бенефициент по Проект «по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, […]

„Топъл обяд в Община Черноочене” е с нов екип

От 01.03.2024г. проект „Топъл обяд в Община Черноочене”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, […]

В община Черноочене се проведе информационен ден по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене

На 12.03.2024 година в залата на Народно читалище „Пробуда – 1952” се проведе информационен ден по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № […]

Продължават обученията на лицата от целевата група по Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене“ – Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01

На 12 февруари 2024 година в град Пловдив се проведе поредното обучение на две лица от целевата група по Проект № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от […]