“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на Община Черноочене, обл. Кърджали”
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  obqva_el_energiq  01.11.2016 година
 Документация  02_dokumentaciq  01.11.2016 година
 Приложения към документацията

 03_prilojeniq

eedop-obrazec_1

 01.11.2016 година
 Информация в аоп Informaciq_AOP  01.11.2016 година
 Заповед за прекратяване на процедурата zapoved_prekratqvane 04.11.2016 година