Пазарна консултация № 1

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ №1

с предмет „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по плана на с. Черноочене – център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І – 5 в с. Черноочене: Подобект 1 – Улично благоустрояване в кв. 4 – Подобект – 2 Пасарел над главен път І – 5”

 

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ №1

във връзка с

проектно предложение „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по плана на                       с. Черноочене – център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І – 5 в с. Черноочене” във част:

  • Подобект 1 – Улично благоустрояване в кв. 4
  • Подобект 2 – Пасарел над главен път І – 5

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

cenovo_predlojenie_5

deklaraciq_3

informaciq_pokana_2

ks_chernoochene

oferta_2

tehni4esko-predlojenie_4

ts_chernoochene

zapiska

protokol

01-oferta-gert-grup-eood

02-oferta-savarona-eood

03-oferta-senstroy