„Възстановяване на корекция на р.Перперешка през с.Черноочене“
 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА
 Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  03.08. 2016 година  
 Документация  Документация  03.08. 2016 година  

 Приложения към документацията

и схема 

 Приложения към документацията

схема р. Перперешка

      03.08. 2016 година  
 Информация в аоп

 Информация в АОП

Inf_AOP

 03.08. 2016 година  
 Съобщение  siobsteniye perpereska  19.08.2016 година  
 Протокол  Protokol_reka_Perpereska  25.08.2016 година  
Договор №145/31.08.2016 г. Dogovor_SAVARONA_145_2016 01.09.2016 година
Анекс към Договор №145 aneks_dog_145_31-08-2016 06.12.2016 година