Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Публична покана Publicna_pokana-link 13.04.2016 година
Pub_pokana_Materiali_2016 13.04.2016 година
Документация Dokumentaciq_ Materiali_2016 13.04.2016 година
Спецификация за материали Specifikacia 13.04.2016 година
Протокол Протокол строителни материали 04.05.2016 година
Договор dogovor  31.05. 2016година
Техническо предложение tehnicesko predlojeniye  31.05. 2016 година
Ценово предложение cenovo predlojeniye  31.05. 2016 година
Спецификация cpecifikaciya  31.05. 2016 година
Информация за плащания obob_inf_dostavka_materiali 26.09.2016г.