„Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път ІІ-58, разклон махала Долна на с. Габрово от км. 0+820 до км. 0+940″ общ. Черноочене, обл. Кърджали
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
 Публична покана  Публична покана  11.04.2016 година
 Документация  dokumentaciq betstvie s.Gabrovo  11.04.2016 година
Проект  proekt_vazstanoviavane_gabrovo   11.04.2016 година
Количествено стойностна сметка KSS  11.04.2016 година
Протокол Протокол път Габрово 11.05. 2016г.
 Договор dogovor smr gabrovo 30.05. 2016 година
Техническо предложение tehnicesko predlojeniye 31.05. 2016година
Линеен график Lineen Grafik 31.05. 2016 година
Количествено – стойностна сметка Kolicestveno- stoynostna smetka 31.05. 2016 година
Информация за плащания по договор obob_inf_smr_pit_gabrovo 21.09.2016 година
Договор стр. надзор и инвест. контрол dogovor str. nadzor i invest. kontrol 09.06. 2016 година
Договор авторски надзор Dogovor za avtorski nadzor 09.06. 2016 година