„Борсова сделка за доставка на гориво – смазочни материали за транспортните средства – общинска собственост на Община Черноочене, Област Кърджали: горива-бензин А – 95Н, дизелово гориво; масла за ДВГ; антифриз; спирачна течност и течност за чистачки“

28.09.2016 година​

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Reshenie_Gorivo_MPS_2016 08.04.2016 година
Решение линк от АОП 08.04.2016 година
Поръчка-спецификация №2 PorIcka_Specifikaciq_2 08.04.2016 година
Борсов договор №213/2016 г. Borsov_dog№213 ot 20.04.2016 22.04.2016 година
Информация за сключен договор Inf_skl_Dogovor 22.04.2016 година
Информация за плащанията obob_inf_dostavka_gorivo_mps311 28.09.2016 година
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Obqvlenie prikl. dogovor № 213 17.09.2019 година
Document