”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година.”
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
 Решение  Reshenie_Snegopocistvane_2016  06.04.2016 година
 Решение (от АОП)  Решение линк от АОП  06.04.2016 година
 Обявление  Обявление линк от АОП  06.04.2016 година
 Документация Dokumentacia_Snegopocistvane 2016  06.04.2016 година
Протокол №1 protokol 1  13.06.2016 година
Съобщение до всички заинтересовани страни siobsteniye do zainteresovani strani  13.06.2016 година
Протокол №2 protokol 2 snegopocistvane 29.07. 2016 година
 Приложение №1  prilojeniye 1 snegopocistvane 29.07. 2016 година
Приложение №2 prilojeniye 2 snegopocistvane 29.07. 2016 година
Приложение №3 prilojeniye 3 snegopocistvane 29.07. 2016 година
Решение № 451 от 29.07.2016година reseniye snegopocistvane 29.07. 2016 година
Съобщение до АОП по жалба siobsteniye-do-aop-po-jalba 07. 10. 2016 година
Информация за сключен договор Inf_skl_Dog_Snegopocistvane 30. 11. 2016 година
Договор № 169 от 02.11.2016г. dogovor169-snegopocistvane-2016-2017g 02.12. 2016 година
Договор № 170 от 02.11.2016г. dogovor 170-snegopocistvane-2016-2017g 02.12. 2016 година
Договор № 171 от 08.11.2016г. dogovor 171-snegopocistvane-2016-2017g 05.12. 2016 година
Договор № 172 от 09.11.2016г. dogovor 172-snegopocistvane-2016-2017-g 05.12. 2016 година
Договор № 173 от 09.11.2016г. dogovor 173-snegopocistvane-2016-2017g 05.12. 2016 година
Договор № 177 от 15.11.2016г. dogovor 177-snegopocistvane-2016-2017g 05.12. 2016 година
Решение reseniye-za-prekratyavane   07.12.2016 година
Информация за изпълнен договор №177/15.11.2016г. изпълнен договор 15.05.2017 година
Информация за изпълнен договор №171/08.11.2016г. изпълнен договор 15.05.2017 година
Информация за изпълнен договор №170/02.11.2016г. изпълнен договор 15.05.2017 година
Информация за изпълнен договор № 173/09.11.2016г. изпълнен договор 26.05.2017 година
Информация за изпълнен договор № 169/02.11.2016г. изпълнен договор 26.05.2017 година
Информация за изпълнен договор № 172/09.11.2016г. изпълнен договор 03.07.2017 година