„Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Черноочене и депонирането им на регионалното депо в с. Вишеград, Община Кърджали”
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решениe – Линк от АОП Reshenie  25.02.2016 година
Решениe – сканиран Reshenie_SmetosIbirane 25.02.2016 година
Обявление – Линк от АОП Obqvlenie 25.02.2016 година
Обявление – сканиран Obqvlenie_SmetosIbirane 25.02.2016 година
Документация SmetosIbirane_2016 25.02.2016 година
Заповед за честота на извършване на сметосъбиране Zapoved_SmetosIbirane 25.02.2016 година
Протокол за отваряне на офертите – 1 Protokol_1 12.04.2016 година
Съобщение SIobshtenie_Otvarqne_ceni 12.04.2016 година
Протокол за отваряне на ценовите предложения – 2 Protokiol_2  18.04.2016 година
Решение Reshenie_SmetosIbirane 20.04.2016 година
Договор № 39/12.05. 2016г. dogovor smetosibirane 13.05. 2016г.
Информация за сключен договор Информация за сключен договор 13.05.2016 година
Информация за освобождаване на гаранция за участие obob_inf_Osvob_ganansa1 31.05.2016г.
Информация за изпълнен договор № 39/12.05.2016г. izpilnen dogovor 23.01.2019 г.