„Мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Община Черноочене, с. Черноочене, област Кърджали“
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Публична покана Публична покана 29.02.2016 година
Документация  Dokumentacia 29.02.2016 година
Проект  obshtinska_sgrada_proekt 29.02.2016 година
Протокол ProtokoL_Ener_efekt_Adm_sgrada 01.04.2016 година
Договор СМР Договор СМР 14.05. 2016година
Договор авторски надзор Договор авторски надзор  14.05. 2016година
Договор строителен надзор и инвеститорски контрол Договор строителен надзор и инвеститорски контрол 14.05. 2016година