”Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”
Вид на документа Линк към документа Дата на публикуване Забележка
Публична покана Публична покана 07.12.2015г.
Публична покана – АОП Линк към публична покана 07.12.2015г.
Документация и указание към публична покана

 тръжна документация

Приложения

 07.12.2015г.
 Протокол  Протокол №1  22.12.2015г.
Договор и приложение Догоовор 23.12.2015г.
Информация за плащанията obob_inf_hranitelni_produkti 20.09.2016г.