Изработване на технически проект за пътен участък , обект : “Рехабилитация на общинска път KRZ1430/І-5, Николово-Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово /ІІІ-5071/”
Вид на документа Линк към документа Дата на публикуване Забележка
Публична покана Pub_pokana_PIt_Minzuhar 01.09.2015 година  
Публична покана – АОП Pub_pokana 01.09.2015 година  
Тръжна документация Dokumentaciq_PIt_Minzuhar2015 01.09.2015 година  
Техническо задание Tehnicesko_zadanie 01.09.2015 година  
Протокол № 1 protokol_1 30.09.2015 година  
Протокол № 2 Protokol_2 06.10.2015 година  
Договор Dog_111_2015 22.10.2015 година  
Информация за плащания obob_inf_Dog_111_Proekt_Pit_Pcelarovo 04.01.2016 година