„Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление(газьол 0,001% S за отопление), за нуждите на детски градини и административната сграда на Община Черноочене“

 

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Решение 05.08.2015 г.
Техническа спецификация Техническа спецификация 05.08.2015 г.
Поръчка-спецификация №1 Поръчка спецификация №1 05.08.2015 г.
Борсов договор №349/2015 г. Dog_349_Bor_sdelka_2015 25.08.5015 г.
Информация за сключен договор информация за сключен договор 25.08.2015 г.
Информация за плащания Obob_inf_Dizelovo_Gorivo (1) 28.07.2016 г.
Информация за изпълнен договор Изпълнен договор  13.06.2017 г.