“Местен общински път KRZ 1436 (ІІ-58) с.Комунига – с.Женда- Язовир Боровица- с.Безводна – разрушен участък при км.19+880 “ общ.Черноочене, обл.Кърджали
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Решение Безводно 30.07.2015г.
Информация за скючен договор Инф. за скл. договор 20.08.2015г.
Договор №90/19.08.2015г. Dog_90_2015 20.08.2015г.
Информация за плащане по договор Obob_inf_Bezvodno 25.08.2015г.
Информация за изпълнен договор informaciya-za-izpilnen-dogovor 23.12. 2016 г.