„Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2015 / 2016 година“
договори снегопочистванеВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Решение снегопочистване 2015-2016 20.07.2015г.
Обявление Обявление снегопочистване 2015-2016 20.07.2015г.
Документация за участие Документация- заглавна страница 20.07.2015г.
Документация за участие и приложения

Тръжна_документация_снегопочистване 2015-2016г.

приложения към документация

20.07.2015г.

20.07.2015г.

 Протокол №1  протокол №1  30.09.2015г.
Съобщение до всички заинтересовани страни съобщение 01.10.2015г.
Протокол №2 и приложения към него

Protokol 2

Priilojenie 1

Priolojenie №2

Prilojenie 3

13.11.2015г.
Решение № 714/12.11.2015г. Reshenie 13.11.2015г.
Информация за освобождаване на гаранции за участие obob_inf_Osvob_ganansa 10.12.2015г.
Договори за снегопочистване №113,114,115,116,117 и 119 договори снегопочистване 06.01.2015г.
Информация за сключен договор Инф. скл. договор 10.12.2015г.
Информация за плащания Obob_inf_Snegopo4istvane 13.07.2016г.
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение obob_inf_Osvob_ganansa 22.06.2016г.
Информация за изпълнен договор №113/30.11.2015г. Izp_dog_113_2015g. 01.06.2016г.
Информация за изпълнен договор №116/30.11.2015г. Izp_dog_116_2015g. 01.06.2016г.
Информация за изпълнен договор №119/30.11.2015г. Inf_izp_dog_119_2015) 03.06.2016г.
Информация за изпълнен договор №115/30.11.2015г. Inf_izp_dog_115_2015 22.06.2016г.
Информация за изпълнен договор №114/30.11.2015г. Izp_dog_114_2015 13.07.2016г.
Информация за изпълнен договор №117/30.11.2016г. Izp_dog_117_2015g 13.07.2016г.