„Благоустрояване на улици в населените места на община Черноочене, област Кърджали”
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение resenie 26.05.2015г.
Обявление oyavlenie 26.05.2015г.
Документация за участие документация заглавна страница 26.05.2015г.
Документация за участие

Документация-благоусрояване

пълно съдържание

26.05.2015г.
Пояснения до всички заинтересовани страни do vsichki 29.06.2015г. Пояснения се правят относно постъпили запитвания
Протокол №1 Protokol №1 от 15.07.2015г.
Съобщение до всички заинтересовани страни съобщение 26.07.2015г.  Съобщение
Протокол №2 Протокол №2 31.07.2015г.
Протокол №3 Протокол №3 31.07.2015г.
Протокол №4 Протокол №4 31.07.2015г.
Решение  Решение №475/31.07.2015г.
Информация за освобождаване на гаранции за участие Obob_inf_garancii-Blagoustr 19.08.2015г.
Договор за обособена позиция 7 Dogovor_94_2015 01.09.2015 г.
Договор за обособена позиция 5 Dogovor_95_2015 01.09.2015г.
Договор за обособена позиция 2 Dogovor_96_2015 01.09.2015 г.
Договор за обособена позиция 4  Dogovor_97_2015 01.09.2015 г.
Договор за обособена позиция 6 Dogovor_98_2015 01.09.2015 г.
Договор за обособена позиция 1 Dogovor_99_2015 01.09.2015 г.
Договор за обособена позиция 3 obob_inf_Dog_100_blagoustr_ulisi 09.06.2016 г.
Информация за сключен договор Inf_skl_dogovor 01.09.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранции за участие Obob_inf_garancii-Blagoustr-2 01.09.2015 г.
Информация за плащания obob_inf_Dog_94_blagoustr_ulisi 23.02.2016
 Информация за плащания obob_inf_Dog_95_blagoustr_ulisi 09.03.2016
Информация за плащания obob_inf_Dog_97_blagoustr_ulisi 09.03.2016
Информация за плащания obob_inf_Dog_100_blagoustr_ulisi 01.10.2015
 Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение obob_inf_Dog_100_Osvob_garansa 03.11.2015
Информация за плащания obob_inf_Dog_96_blagoustr_ulisi 10.12.2015
Информация за плащания obob_inf_dog_99_blagoustr_ulisi 26.09.2016
Информация за плащания obob_inf_dog_98_blagoustr_ulisi 26.09.2016г.
Информация за изпълнен договор № 94/28.08.2015 г. Информация за изпълнен договор 08.02.2017г.
Информация за изпълнен договор № 95/28.08.2015 г. Информация за изпълнен договор 08.02.2017г.
Информация за изпълнен договор № 97/28.08.2015 г. Информация за изпълнен договор 17.03.2017г.
Информация за изпълнен договор № 98/28.08.2015 г. Информация за изпълнен договор 13.04.2017г.
Информация за изпълнен договор № 99/28.08.2015 г. Информация за изпълнен договор 13.04.2017г.
Информация за изпълнен договор № 100/28.08.2015 г. Информация за изпълнен договор 13.04.2017г.
Информация за изпълнен договор № 96/28.08.2015 г. Информация за изпълнен договор 27.09.2017г.