Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене
Вид на документа Линк към документа Дата на публикуване Забележка
Публична покана Публична покана_2015 08.05.2015г.  
Публична покана – АОП Линк към Публичната покана 08.05.2015г.  
Тръжна документация -заглавна страница Заглавна страница документация 08.05.2015г.  
Тръжна документация

Dokumentacia (1)

 

08.05.2015г.  
Спецификация материали specifikacia 08.05.2015г.  
Протокол Protokol_materiali 22.05.2015г.  
Договор Договор и спецификация  01.06.2015г.  
Информация за плащания Obob_inf_Dostavka_materiali1 09.03.2016г.