Проучване и проектиране на обект: Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, Община Черноочене
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Линк към Решение 03.04.2015 г.
 Договор  Dog_42_2015  07.04.2015 г.
Инф. за сключен договор Линк инф. за скл. договор 07.04.2015 г.
 Информация за плащания Obob_inf_Proektirane_Gabrovo  04.09.2015 г.
Информация за изпълнение на договор Informaciq za izp. dogovor 04.09.2015 г.