Проучване и проектиране на обект: „Местен общински път KRZ 1436 /ІІ-58/ – Комунига – Женда – аз. Боровица – Безводно“ разрушен участък при км. 19+880″
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Линк към Решение 03.04.2015 г.
 Договор Dog_43_2015  07.04.2015 г.
Информация за скл. договор Линк инф. за скл. договор 07.04.2015 г.
Информация за плащане Obob_inf_Proektirane_Bezvodno 04.09.2015г.
Информация за изпълнен договор Informaciq za izp. dogovor 04.09.2015 г.