„Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Черноочене и депонирането им на регионалното депо в с. Вишеград, Община Кърджали”
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Линк към Решение 16.02.2015 г.
Обявление Линк към Обявление 16.02.2015 г.
Документация Dokumentaciq 16.02.2015 г.
Протокол-1 Protokol_SmetosIbirane-1 02.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на

ценовите предложения

на 15.04.2015 година от 14:00

SIobshtenie 08.04.2015 г.
Протокол-2 Protokol_SmetosIbirane_2 16.04.2015 г.
Решение Reshenie_SmetosIbirane 16.04.2015 г.
Договор №65/08.05.2015г. dogovor 65 11.05.2015г.
Информация за сключен договор Информация за сключен договор 11.05.2015г.
Информация за освободени гаранции за участие obob_inf_ganansii  19.05.2015г.
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение osvob_garansia_dog_65_2015g 31.05.2016г.
Информация за плащания obob_inf_smetosibirane 08.09.2016г.
Информация за изпълнен договор inf_izp_dog_65_smetosibirane 08.09.2016г.