„Изработване на проект за изграждане на площад със сцена в кв.7,паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв.4 и кв.7 по плана на с.Черноочене-център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І-5 в с.Черноочене”
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Линк към Решение 29.12.2014 година
Обявление Линк към Обявление 29.12.2014 година
Документация Dokumentaciq 29.12.2014 година
Задание за проектиране Zadanie_za_proektirane 29.12.2014 година
Протокол 1 Protokol_1 19.02.2015 година

Съобщение за отваряне на

ценовите предложения

SIobshtenie 23.02.2015 г.
Протокол 2 Protokol_2 05.03.2015 г.
Протокол 3 Protokol_3 05.03.2015 г.
Протокол 4 Protokol_4 05.03.2015 г.
Решение за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител Reshenie_klasirane 05.03.2015 г.
`Договор за обществена поръчка Dog_46_2015 08.04.2015 г.
Информация за сключен договор Линк инф. за скл. договор        08.04.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие obob_inf_garansii 15.04.2015 г.
Информация за плащанията obob_inf_dog.46_08.04.2015g.  23.04.2014 г.
Информация за изпълнен договор № 46 от 08.04.2015г. Линк инф.зи изпълнен договор 27.12.2018г.