„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали“
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Obqava_za_hranene_2017 10.11.2017 година
Документация и Образци Dokumentaciq_hranene_2017 10.11.2017 година
Техническа спецификация Тehnicheska _specifikatia 10.11.2017 година
КСС KSS_hranene_2017 10.11.2017 година
 Проекто-договор  Obrazec-dogovor_proekt  10.11.2017 година
Информация в АОП Informatsia_za_AOP 10.11.2017 година
Информация в АОП за удължаване на срока Informatsia_za_udiljavane 21.11.2017 година
Протокол Protokol_hranene 30.11.2017 година
Договор №135 Dogovor № 135 22.12.2017 година
Договор №136 Dogovor № 136 22.12.2017 година
Договор №137 Dogovor №137 22.12.2017 година
Договор №138 Dogovor№ 138 22.12.2017 година
Договор №139 Dogovor№139 22.12.2017 година
Договор №140 Dogovor№ 140 22.12.2017 година
Договор №141 Dogovor №141 22.12.2017 година
Договор №142 Dogovor№ 142 22.12.2017 година
Договор №143 Dogovor № 143 22.12.2017 година
Договор №144 dogovor № 144 22.12.2017 година
Договор №145 Dogovor№ 145 22.12.2017 година
Договор №146 Dogovor №146 22.12.2017 година
Договор №147 Dogovor № 147 22.12.2017 година
Договор №148 Dogovor № 148 22.12.2017 година
Анекс №1 към Договор №135/21.12.2017 г. Aneks_kim_Dogovor _135_21.12.2017 13.12.2018 година
Анекс №1 към Договор №139/21.12.2017 г. Aneks_kim_Dogovor _139_21.12.2017 13.12.2018 година
Анекс №1 към Договор №140/21.12.2017 г. Aneks_kim_Dogovor _140_21.12.2017 13.12.2018 година