„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 8 /ОСЕМ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА

Решение

Решение АОП

Reshenie_prevozi

Reshenie_prevozi_AOP

02.10.2017 година
Обявление Obqvlenie_prevozi 02.10.2017 година
Документация dokumentacia 02.10.2017 година

Образци на документи   и

ЕЕДОП

obrazci _i_EEDOP 02.10.2017 година
Техническа спецификация tehn.sp-tsia-prevoz 02.10.2017 година
Проект на договор proekt-d-r  02.10.2017 година

Решение за одобряване

на обявление за изменение

или допълнителна информация

Reshenie_izmenenie 06.10.2017 година

Промени се само датата

за отваряне на офертите,

другите условия остават непроменени.

Протокол 1 protokol-1 03.11.2017 година
Съобщение отваряне на ценови предложения SIobshtenie 06.11.2017 година
Протокол 2 protokol-2 15.11.2017 година
Решения

Reshenie_№759

Reshenie_№760

Reshenie_№761

Reshenie_№762

Reshenie_№763

Reshenie_№764

Reshenie_№765

Reshenie_№766

17.11.2017 година
Договор №127 от 20.12.2017 година

Dogovor № 127

21.12.2017 г.
Договор №128 от 20.12.2017 година Dogovor №128 21.12.2017 г.
Договор №129 от 20.12.2017 година Dogovor №129 21.12.2017 г.
Договор №130 от 20.12.2017 година Dogovor №130 21.12.2017 г.
Договор №131 от 20.12.2017 година Dogovor №131 21.12.2017 г.
Договор №132 от 20.12.2017 година Dfgovor № 132 21.12.2017 г.
Договор №133 от 20.12.2017 година Dogovor №133 21.12.2017 г.
Договор №134 от 20.12.2017 година Dogovor №134 21.12.2017 г.
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie_prevozi 22.12.2017 г.
Информация за прекратен договор № 133 от 20.12.2017г. informasiq 05.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор № 127/20.12.2017 г. Obqvlenie_127 29.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор № 128/20.12.2017 г. Obqvlenie_128 29.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор № 129/20.12.2017 г. Obqvlenie_129 29.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор № 130/20.12.2017 г. Obqvlenie_130 29.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор № 131/20.12.2017 г. Obqvlenie_131 29.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор № 132/20.12.2017 г. Obqvlenie_132 29.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор № 134/20.12.2017 г. Obqvlenie_134 29.01.2020 г.