„Благоустрояване на улици в селата: с. Даскалово, с. Възел, с. Комунига, с. Нови пазар и с. Габрово, община Черноочене”
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obqva_003 05.09.2017 година
Документация dokumentacia 05.09.2017 година
Техническа спецификация Tehn_specifikaciq 05.09.2017 година
Количествено – стойностна сметка KSS 05.09.2017 година
Информация в АОП  Informatsia_v_AOP  05.09.2017 година
До всичко заинтересовани страни  SIobshtenie 12.09.2017 година
Информация в АОП за удължаване на срока informaciya za udljavane 20.09.2017 година
Протокол Protokol_klasirane_ulici 03.10.2017 година
Договор №54/18.10.2017 Dogovor_54_2017 19.10.2017 година