„ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЕЗОН 2017/2018 ГОДИНА“.

protokol i prilojeniya

 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА

Решение

Решение АОП

 reseniye snegopocistvane 2017 – 2018g

reseniye AOP

 30.06.2017 година
 Обявление  obyavleniye  30.06.2017 година
 Документация  documentaciya_ snegopocistvane  30.06.2017 година

Образци на документи   и

ЕЕДОП

OBRAZCI i EEDOP 30.06.2017 година
 Техническа спецификация tehniceska specifikaciya 30.06.2017 година
Протокол  protokol i prilojeniya 12.09. 2017 година.
Решения

reseniya ot № 501 do 545

reseniya ot № 546 do 590

12.09. 2017 година
Обявление  obyavleniye 24.10. 2017 година
Обявление за възложена поръчка obyavleniye 10.11. 2017 година
Договори за снегопочистване

dogovori 51_1 do 51_4

dogovori 51_5 do 51_8

dogovori 52_1 do 52_5

dogovori 52_6 do 52_9

dogovori 52_10 do 52_13

dogovori 52_14 do 52_17

10.11. 2017 година
Обявление за възложена поръчка obyavleniye 13.11. 2017 година
Договори за снегопочистване

 

dogovori 53_1 do 53_4

dogovori 53_5 do 53_7

dogovori 55_1 do 55_3

dogovori 55_4 do 55_6

13.11. 2017 година
Обявление за възложена поръчка obyavleniye 28.11. 2017 година
Договори за снегопочистване

 dogovori 56_1 do 56_4 ; dogovori 56_5 do 56_8dogovori 56_9 do 56_12dogovori 56_13 do 56_15;

dogovori 56_16 do 56_19dogovori 56_20 do 56_23dogovori 56_24 do 56_27dogovori 56_28 do 56_31

dogovor 57_1 do 57_4dogovori 57_5 do 57_7dogovor 59_1 do 59_4dogovori 59_5 do 59_8dogovori 59_9 do 59_11

 28.11. 2017 година
Информация за изпълнени договори от №52/1 до №52/17 от 10.10.2017г.  informaciq informasiq informasiq  informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq infirmasiq informasiq informasiq informasiq informasiq  13.06.2018 година
Информация за изпълнени договори от №57/1 до №57/7 от 02.11.2017г. informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq  18.06.2018 година
Информация за изпълнени договори от №55/1 до №55/6 от 24.10.2017г. informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq  18.06.2018 година
Информация за изпълнени договори от №53/1 до №53/7 от 13.10.2017г. informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq  28.06.2018 година
Информация за изпълнени договори от №51/1 до №51/8 от 10.10.2017г.  informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq  28.06.2018 година
Информация за изпълнени договори от №59/1 до №59/11 от 06.11.2017г. informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq  informasiq informasiq  informasiq informasiq informasiq informasiq 03.07.2018 година
Информация за изпълнени договори от №56/1 до №56/31 от 02.11.2017г.

informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq

informasiq informasiq informasiq informasiq  informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq informasiq

05.09.2018 година