„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Община Черноочене, област Кърджали“
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obqva_hranene_2016 22.11.2016 г.
Документация dokumentaciq 22.11.2016 г.
Образци и Приложения

obrazci

prilojenia

22.11.2016 г.
Информация в АОП Информация в АОП 22.11.2016 г.
Техническа спецификация tehnicheska_specifikaciq 22.11.2016 г.
Съобщение за удължаване на срока siobsteniye-hrani 06.12.2016 г.
Информация в АОП Информация в АОП 06.12.2016 г.
Протокол за оценка и  класиране protokol 15.12.2016 г.
Договор Dogovor_hranene 24.01.2017 г.
Приложения към договора Prilojenie_kam_dogovor 24.01.2017 г.