„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА

Решение

Решение АОП

reshenie_prevozi_chernoochene

Решение АОП

15.11.2016 година
Обявление Обявление 15.11.2016 година
Документация  dokumentacia 15.11.2016 година

Образци на документи   и

ЕЕДОП

obrazci 15.11.2016 година
Техническа цпецификация tehn-sp-tsia-prevoz 15.11.2016 година
Проект на договор proekt-d-r 15.11.2016 година
Протокол protokol-prevozi 15.12. 2016 година
Решение reseniye prevozi 15.12. 2016 година
Договор за обособена позиция 1 Dogovor_prevoz_189_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 2 Dogovor_prevoz_192_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 3 Dogovor_prevoz_193_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 4 Dogovor_prevoz_194_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 5 Dogovor_prevoz_195_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 6 Dogovor_prevoz_196_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 7 Dogovor_prevoz_197_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 8 Dogovor_prevoz_198_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 10 Dogovor_prevoz_199_2016 27.01.2017 година
Договор за обособена позиция 11 Dogovor_prevoz_200_2016 27.01.2017 година
 Обявление за възложена поръчка Obavlenie_za_vizlojena_porichka 27.01.2017 година
Изпълнен договор №189/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година
Изпълнен договор №192/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година
Изпълнен договор №193/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година
Изпълнен договор №194/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година
 Изпълнен договор №195/30.12.2016г.  изпълнен договор 07.03.2018 година
Изпълнен договор №196/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година
Изпълнен договор №197/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година
Изпълнен договор №198/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година
Изпълнен договор №199/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година
Изпълнен договор №200/30.12.2016г. изпълнен договор 07.03.2018 година