„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на община Черноочене, обл.Кърджали“
 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА
 Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  obqva  04.11.2016 година
 Документация  02_dokumentaciq  04.11.2016 година
 Приложения към документацията

 03_prilojeniq

eedop-obrazec_1

 04.11.2016 година
Информация в аоп Informaciq_AOP 04.11.2016 година

Пояснения до всички

заинтересовани страни

 otgovor_1 15.11.2016 година

Пояснения се правят

относно постъпили

запитвания

Протокол за оценка и  класиране protokol-el-energiya 06.12.2016 година
Информация за сключен договор Dogovor_el_energia 23.01.2017г.
Приложения към договора Prilojenia_kim_dogovora 23.01.2017г.