Месечни архиви: ноември 2016
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Община Черноочене, област Кърджали“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obqva_hranene_2016 22.11.2016 г….

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП reshenie_prevozi_chernoochene Решение АОП 15.11.2016 година Обявление Обявление 15.11.2016…

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на община Черноочене, обл.Кърджали“

 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА  Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  obqva  04.11.2016 година…