Месечни архиви: април 2016
Услуги за подготовка на проектни предложения, вкл. заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за следните проектни предложения на Община Черноочене по 4 обособени позиции

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Публична покана  Publicna pokana  14.04.2016г.  Pub_Pokana   14.04.2016г.  Документация  Dokumentaciq   14.04.2016г. Протокол…

Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана Publicna_pokana-link 13.04.2016 година Pub_pokana_Materiali_2016 13.04.2016 година Документация Dokumentaciq_ Materiali_2016…

„Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път ІІ-58, разклон махала Долна на с. Габрово от км. 0+820 до км. 0+940″ общ. Черноочене, обл. Кърджали

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Публична покана  Публична покана  11.04.2016 година  Документация  dokumentaciq betstvie s.Gabrovo  11.04.2016…

„Борсова сделка за доставка на гориво – смазочни материали за транспортните средства – общинска собственост на Община Черноочене, Област Кърджали: горива-бензин А – 95Н, дизелово гориво; масла за ДВГ; антифриз; спирачна течност и течност за чистачки“

28.09.2016 година​ ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Reshenie_Gorivo_MPS_2016 08.04.2016 година Решение линк от АОП 08.04.2016…

”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година.”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Решение  Reshenie_Snegopocistvane_2016  06.04.2016 година  Решение (от АОП)  Решение линк от АОП…