Daily Archives: 05.08.2015
„Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление(газьол 0,001% S за отопление), за нуждите на детски градини и административната сграда на Община Черноочене“

  ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение 05.08.2015 г. Техническа спецификация Техническа спецификация 05.08.2015 г….