Daily Archives: 04.05.2015
Основен ремонт общинска пътна мрежа, хоризонтална маркировка и знаци с три обособени позиции

ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение за откриване на процедура  04.05.2015г. Обявление  Обявление за открита…