Daily Archives: 03.04.2015
Проучване и проектиране на обект: Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, Община Черноочене

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 03.04.2015 г.  Договор  Dog_42_2015  07.04.2015 г. Инф….

Проучване и проектиране на обект: „Местен общински път KRZ 1436 /ІІ-58/ – Комунига – Женда – аз. Боровица – Безводно“ разрушен участък при км. 19+880″

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 03.04.2015 г.  Договор Dog_43_2015  07.04.2015 г. Информация…