Daily Archives: 29.12.2014
„Изработване на проект за изграждане на площад със сцена в кв.7,паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв.4 и кв.7 по плана на с.Черноочене-център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І-5 в с.Черноочене”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 29.12.2014 година Обявление Линк към Обявление 29.12.2014 година…