Daily Archives: 11.12.2014
„Мероприятия за корекция на р.Кокез дере в зоната на моста на км.18+000 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига – Женда- яз.Боровица-Безводна“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 11.12.2014 г. Покана Pokana 11.12.2014 г. Техническо задание…