Месечни архиви: декември 2014
„Изработване на проект за изграждане на площад със сцена в кв.7,паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв.4 и кв.7 по плана на с.Черноочене-център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І-5 в с.Черноочене”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 29.12.2014 година Обявление Линк към Обявление 29.12.2014 година…

„Компетентни служители – ефективна администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, включващи следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура”; Обособена позиция 2. Обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”; Обособена позиция 3. Обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения”.

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана ПУБЛИЧНА ПОКАНА 15.12.2014 ГОДИНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  Dokumentacia_CHERNOOCHENE 15.12.2014 ГОДИНА ТЕХНИЧЕСКИ…

„Мероприятия за корекция на р.Кокез дере в зоната на моста на км.18+000 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига – Женда- яз.Боровица-Безводна“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 11.12.2014 г. Покана Pokana 11.12.2014 г. Техническо задание…