Процедури: Процедури по договаряне без обявление
„Борсова сделка за доставка на гориво – смазочни материали за транспортните средства – общинска собственост на Община Черноочене, Област Кърджали: горива-бензин А – 95Н, дизелово гориво; масла за ДВГ; антифриз; спирачна течност и течност за чистачки“

28.09.2016 година​ ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Reshenie_Gorivo_MPS_2016 08.04.2016 година Решение линк от АОП 08.04.2016…

„Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление(газьол 0,001% S за отопление), за нуждите на детски градини и административната сграда на Община Черноочене“

  ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение 05.08.2015 г. Техническа спецификация Техническа спецификация 05.08.2015 г….

“Местен общински път KRZ 1436 (ІІ-58) с.Комунига – с.Женда- Язовир Боровица- с.Безводна – разрушен участък при км.19+880 “ общ.Черноочене, обл.Кърджали

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение Безводно 30.07.2015г. Информация за скючен договор Инф. за скл….

Проучване и проектиране на обект: Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, Община Черноочене

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 03.04.2015 г.  Договор  Dog_42_2015  07.04.2015 г. Инф….

Проучване и проектиране на обект: „Местен общински път KRZ 1436 /ІІ-58/ – Комунига – Женда – аз. Боровица – Безводно“ разрушен участък при км. 19+880″

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 03.04.2015 г.  Договор Dog_43_2015  07.04.2015 г. Информация…

„Мероприятия за корекция на р.Кокез дере в зоната на моста на км.18+000 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига – Женда- яз.Боровица-Безводна“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 11.12.2014 г. Покана Pokana 11.12.2014 г. Техническо задание…