Процедури: Предварителни обявления
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии и курсове от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на община Черноочене, съгласно утвърдени маршрутни разписания” по обособени позиции №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 и 18.

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Предварително обявление    линк към обявлението във АОП  05.11.2015Г. Предварително обявление…