Процедури: Открити процедури
”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година.”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Решение  Reshenie_Snegopocistvane_2016  06.04.2016 година  Решение (от АОП)  Решение линк от АОП…

„Доставка на гориво – смазочни материали, автокозметика и други консумативи за транспортните средства – общинска собственост“ – Община Черноочене, Област Кърджали.

 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА  Решение  Решение линк към АОП  21.03.2016 г. Решение Решение 21.03.2016 г….

„Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Черноочене и депонирането им на регионалното депо в с. Вишеград, Община Кърджали”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решениe – Линк от АОП Reshenie  25.02.2016 година Решениe – сканиран Reshenie_SmetosIbirane…

„Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2015 / 2016 година“

договори снегопочистванеВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение снегопочистване 2015-2016 20.07.2015г. Обявление Обявление снегопочистване 2015-2016 20.07.2015г….

„Благоустрояване на улици в населените места на община Черноочене, област Кърджали”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение resenie 26.05.2015г. Обявление oyavlenie 26.05.2015г. Документация за участие документация заглавна…

Основен ремонт общинска пътна мрежа, хоризонтална маркировка и знаци с три обособени позиции

ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение за откриване на процедура  04.05.2015г. Обявление  Обявление за открита…

„Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Черноочене и депонирането им на регионалното депо в с. Вишеград, Община Кърджали”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 16.02.2015 г. Обявление Линк към Обявление 16.02.2015 г….

„Изработване на проект за изграждане на площад със сцена в кв.7,паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв.4 и кв.7 по плана на с.Черноочене-център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І-5 в с.Черноочене”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 29.12.2014 година Обявление Линк към Обявление 29.12.2014 година…

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

  ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 28.10.2014 г. Обявление Линк към Обявление 28.10.2014…