Процедури: Публично състезание
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП  Reshenie_el._energia Reshenie_el._energiq_AOP  25.10.2017 година Обявление  Obqvlenie_el._energiq  25.10.2017 година…

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 8 /ОСЕМ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП Reshenie_prevozi Reshenie_prevozi_AOP 02.10.2017 година Обявление Obqvlenie_prevozi 02.10.2017 година…

„ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЕЗОН 2017/2018 ГОДИНА“.

protokol i prilojeniya  ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП  reseniye snegopocistvane 2017 – 2018g…

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП reshenie_prevozi_chernoochene Решение АОП 15.11.2016 година Обявление Обявление 15.11.2016…