Процедури: Събиране на оферти с обява
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Obqava_za_hranene_2017 10.11.2017 година…

“ Извършване на услуги с багер за нуждите на община Черноочене“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obyava za obstestvena…

„Благоустрояване на улици в селата: с. Даскалово, с. Възел, с. Комунига, с. Нови пазар и с. Габрово, община Черноочене”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obqva_003 05.09.2017 година…

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа на община Черноочене с три обособени позиции

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Obqva_002_Chernoochene 31.03.2017 г….

„Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Obqva_dostavka_m-li_2017 23.03.2017 г….

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Община Черноочене, област Кърджали“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obqva_hranene_2016 22.11.2016 г….

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на община Черноочене, обл.Кърджали“

 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА  Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  obqva  04.11.2016 година…

“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на Община Черноочене, обл. Кърджали”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  obqva_el_energiq  01.11.2016 година…

„Възстановяване на корекция на р.Перперешка през с.Черноочене“

 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА  Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  Обява по чл….