Покажи всичко обявено от Мюмюн Бекир
Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана Publicna_pokana-link 13.04.2016 година Pub_pokana_Materiali_2016 13.04.2016 година Документация Dokumentaciq_ Materiali_2016…

„Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път ІІ-58, разклон махала Долна на с. Габрово от км. 0+820 до км. 0+940″ общ. Черноочене, обл. Кърджали

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Публична покана  Публична покана  11.04.2016 година  Документация  dokumentaciq betstvie s.Gabrovo  11.04.2016…

„Борсова сделка за доставка на гориво – смазочни материали за транспортните средства – общинска собственост на Община Черноочене, Област Кърджали: горива-бензин А – 95Н, дизелово гориво; масла за ДВГ; антифриз; спирачна течност и течност за чистачки“

28.09.2016 година​ ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Reshenie_Gorivo_MPS_2016 08.04.2016 година Решение линк от АОП 08.04.2016…

”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година.”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Решение  Reshenie_Snegopocistvane_2016  06.04.2016 година  Решение (от АОП)  Решение линк от АОП…

„Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Черноочене и депонирането им на регионалното депо в с. Вишеград, Община Кърджали”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решениe – Линк от АОП Reshenie  25.02.2016 година Решениe – сканиран Reshenie_SmetosIbirane…

Изработване на технически проект за пътен участък , обект : “Рехабилитация на общинска път KRZ1430/І-5, Николово-Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово /ІІІ-5071/”

Вид на документа Линк към документа Дата на публикуване Забележка Публична покана Pub_pokana_PIt_Minzuhar 01.09.2015 година   Публична покана – АОП…

Проучване и проектиране на обект: Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, Община Черноочене

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 03.04.2015 г.  Договор  Dog_42_2015  07.04.2015 г. Инф….

Проучване и проектиране на обект: „Местен общински път KRZ 1436 /ІІ-58/ – Комунига – Женда – аз. Боровица – Безводно“ разрушен участък при км. 19+880″

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 03.04.2015 г.  Договор Dog_43_2015  07.04.2015 г. Информация…

„Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Черноочене и депонирането им на регионалното депо в с. Вишеград, Община Кърджали”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 16.02.2015 г. Обявление Линк към Обявление 16.02.2015 г….

„Изработване на проект за изграждане на площад със сцена в кв.7,паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв.4 и кв.7 по плана на с.Черноочене-център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І-5 в с.Черноочене”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Линк към Решение 29.12.2014 година Обявление Линк към Обявление 29.12.2014 година…

По-стари публикации · По-нови публикации