Покажи всичко обявено от Мюмюн Бекир
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП  Reshenie_el._energia Reshenie_el._energiq_AOP  25.10.2017 година Обявление  Obqvlenie_el._energiq  25.10.2017 година…

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 8 /ОСЕМ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП Reshenie_prevozi Reshenie_prevozi_AOP 02.10.2017 година Обявление Obqvlenie_prevozi 02.10.2017 година…

„Благоустрояване на улици в селата: с. Даскалово, с. Възел, с. Комунига, с. Нови пазар и с. Габрово, община Черноочене”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obqva_003 05.09.2017 година…

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа на община Черноочене с три обособени позиции

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Obqva_002_Chernoochene 31.03.2017 г….

„Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Obqva_dostavka_m-li_2017 23.03.2017 г….

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Община Черноочене, област Кърджали“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obqva_hranene_2016 22.11.2016 г….

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП reshenie_prevozi_chernoochene Решение АОП 15.11.2016 година Обявление Обявление 15.11.2016…

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на община Черноочене, обл.Кърджали“

 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА  Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  obqva  04.11.2016 година…

“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на Община Черноочене, обл. Кърджали”

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  obqva_el_energiq  01.11.2016 година…

Услуги за подготовка на проектни предложения, вкл. заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за следните проектни предложения на Община Черноочене по 4 обособени позиции

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Публична покана  Publicna pokana  14.04.2016г.  Pub_Pokana   14.04.2016г.  Документация  Dokumentaciq   14.04.2016г. Протокол…

По-нови публикации