Покажи всичко обявено от Рушен Фейзула
“ Извършване на услуги с багер за нуждите на община Черноочене“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП obyava za obstestvena…

„ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЕЗОН 2017/2018 ГОДИНА“.

protokol i prilojeniya  ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение АОП  reseniye snegopocistvane 2017 – 2018g…

„Възстановяване на корекция на р.Перперешка през с.Черноочене“

 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА  Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  Обява по чл….

„Доставка на гориво – смазочни материали, автокозметика и други консумативи за транспортните средства – общинска собственост“ – Община Черноочене, Област Кърджали.

 ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ  ЗАБЕЛЕЖКА  Решение  Решение линк към АОП  21.03.2016 г. Решение Решение 21.03.2016 г….

„Мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Община Черноочене, с. Черноочене, област Кърджали“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана Публична покана 29.02.2016 година Документация  Dokumentacia 29.02.2016 година Проект…

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”

Вид на документа Линк към документа Дата на публикуване Забележка Публична покана Публична покана 07.12.2015г. Публична покана – АОП Линк…

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии и курсове от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на община Черноочене, съгласно утвърдени маршрутни разписания” по обособени позиции №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 и 18.

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Предварително обявление    линк към обявлението във АОП  05.11.2015Г. Предварително обявление…

„Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление(газьол 0,001% S за отопление), за нуждите на детски градини и административната сграда на Община Черноочене“

  ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение 05.08.2015 г. Техническа спецификация Техническа спецификация 05.08.2015 г….

“Местен общински път KRZ 1436 (ІІ-58) с.Комунига – с.Женда- Язовир Боровица- с.Безводна – разрушен участък при км.19+880 “ общ.Черноочене, обл.Кърджали

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение Безводно 30.07.2015г. Информация за скючен договор Инф. за скл….

„Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2015 / 2016 година“

договори снегопочистванеВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Решение Решение снегопочистване 2015-2016 20.07.2015г. Обявление Обявление снегопочистване 2015-2016 20.07.2015г….

По-нови публикации