Покажи всичко обявено от Ненко Станев
Пазарна консултация № 1

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ №1 с предмет „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт…