Решен е проблема с безводието в селата Свободиново и Вождово

Новини

Приключиха строително-монтажните работи по проектите за допълнително водоснабдяване на чернооченските села Свободиново и Вождово. Кметът на община Черноочене Айдън Осман заяви, че в резултат на проведени срещи с местните жители се стигна до идеята да се проучат допълнителни. Строително-монтажните работи включваха проучвания, направа на сондажни кладенци, каптиране на извора, монтиране на тласкатели, свързване към съществуващата мрежа и други дейности. Проектите са  реализирани по стопански път и се финансират изцяло със собствени бюджетни средства на община Черноочене.

С изпълнението на заданията се разрешават проблемите с недостига на питейна вода в село Свободиново с население над 400 жители и в село Вождово, където живеят над 170 души. Кметовете на двете населени места – Мюмюн Реджеб и Апти Фетта благодариха на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жителите на селата за реализирането на поетите ангажименти.

Айдън Осман, че община Черноочене ще продължи дейностите по откриването на нови водоизточници, за да не се изпитва хроничен недостиг на питейна вода през летните месеци.

Исмет ИСМАИЛ