Съоръжения на траките привличат туристи в село Ночево

Новини

nocnevo 143През летните месеци все повече туристи проявяват интерес към тракийското светилище при чернооченското село Ночево, разказват местните жители. С развитие на социалните мрежи мястото получава голяма популярност сред редица почитатели на тракийското наследство. Любителите се организирали в групи от по 15-20 души обикновено, чрез социалната мрежа „Фейсбук“. През нощта палят огньове и спят в палатки до самото светилище, казват хората.
nocnevo 015Първото свещено място на траките е в местността „Пармак кая“ до махала Еминчауш на село Ночево. То представлява голяма скала с издълбани трапецовидни ниши, фалистичен символ и малка двуутробна пещера. В пещерата е пълно с прилепи.
Второто светилище край село Ночево е разположено на скален масив, на който са изсечени множество трапецовидни култови ниши, скални басейни, пещери, шарапани, причудливи форми наподобяващи човешки лица, животни и други. Мястото е известно най-вече като nocnevo 058„Долината на сътворението“. Всеки, който обича мистерията на древните траки, може да я изживее като тях и днес.
Впечатление правят добре запазените трапецовидни скални ниши, както и няколко сводообразни сухи пещери. Такава една пещера е “Ташлък”. Над входа има няколко добре запазени ниши. Гледката към долината на река Величка или Улудере, както я наричат местните жители, е изключителна.
Втората пещера е в следващия скален комплекс. Нарича се “Коджа ин” /Голямата пещера/, като в района около нея също има изобилие от древни съоръжения и изсичания. Местното население е дало различни наименования за всяка открояваща се скална група /Овенът, Сляпата глава, nocnevo 149Кучето, Лицето, Килимявката, и др./.
На една поляна източно от селото в два камъка са издълбани шарапани /от турски шарап – вино/. Това са 2 съоръжения представляващи изсечени върху монолитна скала nocnevo 153резервоари за течности с улеи между тях.

До тях се намира и старото гробище на село Ночево, където и днес могат да се видят надгробните камъни. Предполага се, че в древността са служели при направата на вино и използвани при различни религиозни обреди.
nocnevo 115Съоръженията се намират на около 200 метра едно от друго, като едното е сравнително добре запазено и са се съхранили два от басейните му и улеи. Втората шарапана също е запазено и е с внушителни размери. Има кръгла форма с диаметър на кръга около 180 см. Дълбочината е 30 см, изсечена скосено към дъното.